Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2019

foxyoxy
Play fullscreen
;((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Reposted fromqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
foxyoxy
W mojej Zupie należy czytać pomiędzy wierszami, Ona nie powie Ci prosto w oczy co mnie boli. 
— Silent Soul
foxyoxy
2597 40a1 500
foxyoxy
Byłam zraniona, jasne. Ale prztrwałam. Nie miałam innego wyjścia, niż ruszyć z moim życiem na przód. Bez niego.
— Gossip Girl
foxyoxy
Musiałam jak najszybciej zająć czymś myśli, żeby się nie rozpłakać. Nie czas użalać się na sobą, pomyślałam. Jest tyle ważniejszych spraw niż moje delikatne serce
— Stephenie Meyer; Intruz
foxyoxy
Pos­ta­nowiłam kochać siebie.Dob­rze się trak­to­wać. I myśleć tyl­ko o so­bie. Nikt in­ny za mnie te­go nie zrobi.
— Anna Onichimowska
Reposted fromtworcze tworcze viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
foxyoxy
  - Nic nie szkodzi - odparłam.
Ale szkodziło, jak wszystko, czego nie mogłam ani wytrzymać, ani zmienić.
— Herta Müller
Reposted fromIriss Iriss viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
foxyoxy

Wierz mi, to jest najlepszy sposób, żeby ukryć strach. Być taką, hej, do przodu. 

Żeby nikt się nie domyślił.

Więc taka byłam. Ale bałam się. Najbardziej się bałam, że zostanę sama. Że któregoś dnia okaże się, że w domu nikogo nie ma.

— Katarzyna Grochola- 'Trzepot skrzydeł'
foxyoxy
co rusz wydaje mi się, że czuję zapach Jego perfum...
Reposted frommefir mefir viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
foxyoxy
  Wkrótce będzie po wszystkim, mówię sobie. 
— Lauren Oliver - Delirium
Reposted fromIriss Iriss viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
foxyoxy
foxyoxy
7455 4897
Reposted fromHanJiMun HanJiMun viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
foxyoxy
foxyoxy
foxyoxy
foxyoxy
Nigdy nie warto tęsknić za kimś co do kogo nie mamy pewności, że śpi tej nocy samotnie.
— Plotkara
foxyoxy
5214 3919
foxyoxy
1463 7585
foxyoxy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl